Uw loopbaandiagnose in 6 essentiële stappen!

U werkt al jaren voor hetzelfde bedrijf of krijgt steeds dezelfde missies toegewezen, en u kent uw job door en door? Inderdaad! U bent in een routine beland die u aanvankelijk aangenaam vond, maar die nu steeds moeilijker te verdragen wordt.

Herkent u zich in deze beschrijving?

Dan is het zonder twijfel tijd om uw carrière nieuw leven in te blazen!

De 6 essentiële punten die hieronder worden beschreven zijn aanwijzingen die u helpen om een eerste diagnose te maken van uw professioneel leven!

1. U voelt dat uw huidige baan niet meer overeenstemt met uw levenswijze.

Of u uw familie nu uitgebreid of verkleind hebt, verhuisd bent of een nieuwe passie ontdekt hebt, er zijn meerdere mogelijke redenen waarom uw huidige baan niet meer aansluit bij uw levenswijze, en deze mogen niet verwaarloosd worden. Integendeel, het evenwicht tussen uw professioneel en privéleven is zelfs van essentieel belang om open te bloeien!

2. Als men u uw huidige baan vandaag zou aanbieden, zou u deze niet accepteren.


Op het ogenblik dat u besloot u aan te sluiten bij uw huidige werkgever was u het eens met de grote strategische richtlijnen, en beantwoordde de functie die u werd aangereikt aan uw verwachtingen, kwalificaties en ervaringen. Is dit vandaag nog steeds het geval? Als het antwoord op deze vraag negatief is, bestaat er geen twijfel over dat een verdere overweging noodzakelijk is.

3. Uw toekomstperspectieven zijn gering of onbestaande.


U bent toegetreden tot een bedrijf met een zeker niveau van expertise. Om verschillende redenen is het mogelijk dat evoluties op loons- of managementniveau geen optie zijn voor uw werkgever. Als dit het geval is, tracht dan op een objectieve manier uzelf te evalueren, en bepaal of dit gebrek aan perspectief tijdelijk is of niet.

4. U herkent uzelf niet meer in de grote strategische richtlijnen en de waarden van uw bedrijf.


Het begin van het jaar is bevorderlijk om nieuwe strategische richtlijnen op te werpen in alle bedrijven, en het is waarschijnlijk dat u het hiermee niet eens bent. Dit is een belangrijk punt dat u zal verhinderen om u te betrekken bij de evolutie van uw bedrijf, wat op lange termijn problematisch wordt voor uw werkgever.

5. U hebt al meermaals overwogen om van job te veranderen of om iets totaal anders te gaan doen.


Momenten van twijfel zijn onvermijdelijk, en onschadelijk wanneer ze van voorbijgaande aard zijn. Als u zich regelmatig deze vraag stelt, betekent het dat uw overwegingen al vergevorderd zijn.

6. U hebt geen motivatie meer om uw missies uit te voeren en komt er niet meer toe om doelen te stellen.


Als u er ondanks het grote belang van de missies die men u toewijst en het vertrouwen dat men u binnen uw organisatie schenkt toch niet toe kan brengen uzelf de motiveren om uw doelstellingen te behalen, en wanneer u constateert dat u zich een passieve houding aanmeet tegenover de verantwoordelijkheden die u gegeven worden, is het teken dat uw carrière frisse lucht nodig heeft.

Stond deze eerste diagnose u toe om een gevoel te bevestigen dat u reeds in uw hoofd had?
Geen paniek! Wij zijn er om u bij te staan op het spoor van verandering en professionele ontwikkeling!
Contacteer ons op contact@kingsleyandpartners.com